Information om Lös- & ledhundsprov samt älgspårprov

Uppgifter och anmälan för 2019 år jaktprov kommer att läggas upp på hemsidan
under vecka 30.
Provledningen!


Klubben inbjuder till Jaktprovsinbjudan 2019.

OBS! Anmälan skall göras från klubbens hemsida se under fliken jaktprov-information.
Läs nog igenom bestämmelser som gäller före du anmäler din hund.
Provbestämmelse som finns på hemsidan gäller och kan ändras på grund av väderleksförhållande mm.

Provledare. Södra.
Osborn Stockelberg Kungsbacka.
Tel. 0300-158 78. 0706-41 58 78.
e-post: stockelberg@tele2.se

Provledare. Västra.
Bengt Svensson Trollhättan.
Tel. 0520-726 85. 070-517 26 85.
e-post: bengt.s.troll@telia.com

Provledare. Östra.
Egon Bohman Ulricehamn
Tel. 0321- 40095. 070-5540096.
e-post: evy.boman@telia.com
 
Provledare. Vildsvinsprov.
Torkel Norling Billdal
Tel. 0730680101
e-post: torkelnor@gmail.com
 
Provledare: Viltspårprov.
Helena Lyckoskog
Klevhult 5, 44194 Alingsås
helena.lyckoskog@jaktkunskap.se
Tfn: 072-300 26 00
Anmälningsavgift & domararvode: 
400 kr betalas på plats.(Viltspårprov)