Information om Lös- & ledhundsprov samt älgspårprov

Klubben inbjuder till Jaktprovsinbjudan 2021.

OBS! Anmälan skall göras från klubbens hemsida.

Läs noga igenom bestämmelser som gäller före du anmäler din hund.

Provbestämmelse som finns på hemsidan gäller och kan ändras på grund av väderleksförhållande mm.

Provledare. Södra.
Osborn Stockelberg Kungsbacka.
Tel. 0300-158 78. 0706-41 58 78.
e-post: stockelberg@outlook.com

Provledare. Västra.
Bengt Svensson Trollhättan.
Tel. 0520-726 85. 070-517 26 85.
e-post: bengt.s.troll@telia.com

Provledare. Östra.
Egon Bohman Ulricehamn
Tel. 0321- 40095. 070-5540096.
e-post: evy.boman@telia.com

 

Provledare. Vildsvinsprov.
Torkel Norling Billdal
Tel. 0730680101
e-post: torkelnor@gmail.com

 

Provledare: Viltspårprov.
Helena Lyckoskog
Klevhult 5, 44194 Alingsås
helena.lyckoskog@jaktkunskap.se
Tfn: 072-300 26 00
Anmälningsavgift & domararvode för viltspårprov: 
400 kr betalas på plats.

Anmälningsavgift för lös- led- vildsvinprov och spårprov 350 kr. Kombiprov 500 kr.
Domarersättning 600 kr gäller alla prov, reseersättning domare 18,50 kr/mil. 


Jaktprovsanmälan gäller från år 2021
Information om Lös - Ledhundsprov - Vildsvinsprov samt Älgspårprov.
VSÄK inbjuder till 2020 års jaktprov.
Anmälan görs på hemsidan under Jaktprov/Anmälan.                                                                         
Löshundsprov och ledhundsprov får genomföras från 21/8 till 31/1.
Anmälan får göras till max två (2) prov. När de två (2) anmälda löshundsproven är genomförda kan du efter kontakt med provledare i berört provområde eventuellt anmäla ytterligare till ett (1) st. prov.
Löshundsprov på hundar över 36 månader avslutas 31/12 2021.Anmälan senast 20 nov.
Från den 1 januari 2021 får endast hundar starta som är under 36 månader på löshundsprov.
Unga hundar, under 36 månader, kan tillåtas ytterligare start om det fattas ett prisprov till championat, tillgång av domare avgör om det är möjligt och det är provledaren i respektive provområde som avgör om ytterligare prov kan tilldelas. 
Ovanstående skrivning gäller enligt årsstämma beslut 1 mars 2020

Vildsvinprov.
Härmed inbjuds du som medlem i Västsvenska Älghundklubben att anmäla din hund till jaktprov med löshund på vildsvin. 
Anmälan kan göras fr o m den 1 augusti. (Provsäsong 1 augusti - 31 januari) 

Hund som anmäls till prov ska vara redo att starta omgående. 
Har inte ägaren kontaktat tilldelad domare inom 14 dagar och bestämt prov dag med domaren. Därefter ska provet vara avklarat inom 20 dagar. Är detta inte uppfyllt är provet förverkat.

Spårprov och ledhundsprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande.
Älgspårprov får genomföras om snöförhållandena medger högst 10cm.
Älgspårprov får genomföras även under februari om snöförhållande så medges.                                                                                                        

OBS! Från den 20 dec skall hundägare kontakta provledare före anmälan av prov.
Tillgång av domare avgör om det är möjligt och det är provledare i respektive provområde som avgör om ytterligare prov kan anmälas.

Championhundar får endast anmäla till ett prov och ska vara genomfört senast 30 nov.

Hundägare som inte är medlem i Västsvenska Älghundklubben skall kontakta provledare i det område han/hon vill gå jaktprovet innan anmälan görs, provledare avgör om det finns möjlighet. Anmälan senast 20 nov.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomförts.

OBS!
Kolla senaste uppgifter på klubbens hemsida innan anmälan görs.

OBS! Klubbens medlemmar har förtur att gå jaktprov

På grund av många anmälningar av prov.
Hundägare som inte är medlem i Västsvenska Älghundklubben skall kontakta provledare i det område han/hon vill gå jaktprovet innan anmälan görs, provledare avgör om det finns möjlighet.
Anmälan senast 20 nov.

Provledningen