Information om Lös- & ledhundsprov samt älgspårprov

Jaktprovsinbjudan 2018
Klubben inbjuder till anmälan av jaktprov för älg.
OBS! Anmälan görs från klubbens hemsida se under fliken jaktprov-information.
Läs nog igenom bestämmelser som gäller före du anmäler din hund..
Provbestämmelse som finns på hemsidan gäller och kan ändras på grund av väderleksförhållande mm.

Provledare. Södra.
Osborn Stockelberg Kungsbacka.
Tel. 0300-158 78. 0706-41 58 78.
e-post: stockelberg@tele2.se
Provledare. Västra.
Bengt Svensson Trollhättan.
Tel. 0520-726 85. 070-517 26 85.
e-post: bengt.s.troll@telia.com
Provledare. Östra.
Egon Bohman Ulricehamn
Tel. 0321- 40095. 070-5540096.
e-post: evy.boman@telia.com
 
OBS!
Anmälan av vildsvinsprov, se kommande bestämmelser på hemsidan.
 
Information om Lös- & ledhundsprov samt älgspårprov.

VSÄK inbjuder till 2018 års jaktprov på älg.
Anmälan görs under Jaktprov - Anmälan.
Anmälan ska i första hand kunna göras till 2 (två) löshundsprov, när dessa prov har genomförts ska ytterligare prov kunna anmälas.om provförhållande så medger.
Anmälningsavgift för lös-, led- och spårprov 290 kr
Domarersättning 600 kr gäller alla prov, reseersättning domare 18,50 kr/mil.
Hund som anmäls till prov ska vara redo att starta omgående. 
Har inte ägaren kontaktat tilldelad domare inom 14 dagar och bestämt prov dag med domaren. Därefter ska provet vara avklarat inom 20 dagar. Är detta inte uppfyllt är provet förverkat.
Spårprov och ledhundsprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande.
Älgspårprov får genomföras om snöförhållandena medger högst 10 cm.                                                                                                        

OBS! Från den 20 dec skall hundägare kontakta provledare före anmälan av prov.
Tillgång av domare avgör om det är möjligt och det är provledare i respektive provområde som avgör om ytterligare prov kan anmälas.

Championhundar får endast anmäla till ett prov och ska vara genomfört senast 30 nov.
Hundägare som inte är medlem i Västsvenska Älghundklubben skall kontakta provledare i det område han/hon vill gå jaktprovet innan anmälan görs. Anmälan senast 30 nov.

Tidigare skrivning
Hundägare som inte är medlem i Västsvenska Älghundklubben får anmäla till 1 (ett) jaktprov, Hundägare skall kontakta provledare i det område han/hon vill gå jaktprov innan anmälan görs. Anmälan senast 30 nov.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomförts

OBS!
Kolla senaste uppgifter på klubbens hemsida innan anmälan görs.

 
Provledningen!