Projektplan Regelrevidering

Vildsvins utbildning.

Västsvenska Älghundklubben
Utbildning för vildsvins prov för jaktprovsdomare mm.
Torsdagen den 15 augusti, Kl. 18.00
Plats: Algutstorpsgården strax utan för Vårgårda väg 42 mot Fritsla

Torkel Nordling håller i utbildningen
?Gäller för tidigare älghundsdomare/ gå utbildningen + ett prisprov på vildsvinprov

Anmälan senast den 10 aug.

Pär Bryntesson
Tel. 0730-215909
e-post: kolensgard@hotmail.com

Bengt Svensson
Tel: 070-517 26 85.
e-post: bengt.s.troll@telia.com

OBS!
Efter utbildningen kommer det hållas ett möte om regelrevidering för
jaktprovsregler  Vildsvin.
Om man endast vill delta vid regelrevideringen, anmäler man sig till: regel.vastsvenska@alghundklubben.com
Regelrevideringen beräknas starta 20:00

Välkomna!
 Projektplan regelrevidering
Jämför nordiska ländernas regler efter NÄU möte
Inlämningsfiler Nedan

Om ni inte har möjlighet att delta vid mötet 6/7-2019, kan ni maila era åsikter till: regel.vastsvenska@alghundklubben.com
(Vi behöver dokumenten senast den 20 juli)


VSÄK synp steg 1 Löshund ÄLG
SVSÄK synp steg 1 Spårprov
VSÄK synp steg 1 Ledhund
VSÄK synp steg 1 Vildsvin