SM-uttagningsregler

SM-Uttagningsregler för år 2019.
10 st. hundar med bästa resultaten på proven till den 15 december (Championhundar 30 November),
tävlar i en SM-uttagning i januari om väderleks förhållande så medger,
eventuellt görs en lottning av SM-hund.
Endast HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gråhundar som inte är AD röntgade äger rätt att delta. Känd HD och AD status måste finnas senast 31/12-19
Styrelsen Västsvenska Älghundklubben