Övriga funktionärer

Valberedning

Urban Nilsson, (sammank)
Hasse Forsgård
Magnus Jensen  

Revisorer

Aron Andersson 
Per-Åke Loftegård

Revisorsuppleanter

Evert Jenhall
Erik Landström