Bli medlem i klubben

För att bli medlem i Västsvenska Älghundklubben betalar du in nedanstående avgift till SÄK:s Bg 218-6179.
Skriv namn och adress och att ni vill tillhöra Västsvenska Älghundklubben.

OBS! Att få starta på utställning och Jaktprov gäller medlemskap i SÄK. Medlemskap i rasklubb gäller ej för att få starta.

När ni har blivit registrerade kommer medlemskort och älghundsböcker på posten.
Medlemsavgift för 2020 är 300:-
Familjemedlem 50:-.

Det är Svenska älghundsklubben som registerför våra medlemmar och följer (GDPR)
http://alghundklubbencom.kund.vmi.se/ny-personlighets-lag-gdpr/

OBS! Utländska medlemmar kan sätta in avgiften på Handelsbanken IBAN: SE29 60000 0000 0031524 2841

Glöm ej att uppge medlemsnummer vid betalning av årsavgiften eller namn och adress för nya medlemmar och att du vill tillhöra Västenska.sv