Utställningar - Örby

Västsvenska Älghundklubben
Inbjuder till
Utställning på Bosgården Örby

Lördagen den 1 februari 2020

Domare Gråhund. Bo Wallin
Jämthund. Tedd Karlsson
Övriga raser fördelas på domarna.
Rätt till domarändring förbehålls. 

Anmälan till utställning se under utställning på klubbens hemsida.
Avgifter: 310:-. för junior, unghund, jaktklass, öppen och championklass.
 Valpklass 130 :- Veteranklass 190 :-
Betalning skall ske via Payson i samband med anmälan.
 
Frågor om anmälan: Ewy Bohman E-post: evy.boman@telia.com
Har bekräftelse på anmälan ej kommit inom 3 dagar måste ni höra av er.
Övriga frågor: Gunnar Furvik. Tel. 070-4376260

Servering finns på platsen.
Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert och ck skall anmälas till jaktklass.
OBS! Vid anmälan av utlandsägda hundar ska kopia av reg. bevis bifogas anmälan.
Vaccination: Hunden skall vara vaccinerad som valp och vid ca. ett års ålder.
Därefter gäller 4-års intervall.
 
Bekräftelse och PM kommer ca.5 dagar före utställningen
på e: posten som anmälaren har uppgivit.

Anmälan: senast den 22 januari.
VÄSTSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!


 Se resultat från tidigare utställningar