Information om Lös- & ledhundsprov samt älgspårprov

VSÄK inbjuder till 2023/2024 års jaktprovssäsong.

Information om Löshundsprov (älg), vildsvinsprov-, ledhundprov, kombiprov samt älgspårprov

Provledare Södra området.

Osborn Stockelberg Kungsbacka.
Tel. 0300-158 78. 0706-41 58 78.
e-post: stockelberg@outlook.com

Provledare Västra området.

Pär Bryntesson Bengtsfors.
Tel. 073-0215909.
e-post: kolensgard@hotmail.com

Provledare Östra området.

Mikael Mann Falköping
Tel. 070- 344 98 87
mikael.mann@gmail.com 

 

Provledare. Vildsvinsprov, Kombiprov.

Torkel Norling Billdal
Tel. 0730-680101
e-post: torkelnor@gmail.com

Provledare: Viltspårprov.

Helena Lyckoskog
Klevhult 5, 44194 Alingsås
helena@lyckoskog.com
Tfn: 072-300 26 00

 

Anmälning, anmälningsavgift & domararvode för viltspårprov:

Anmälan av prov görs  »HÄR«

Avgiften är 450 kr som betalas på plats.

Anmälningsavgift för lös-, led-, vildsvinsprov och spårprov 350 kr. Kombiprov 500 kr.

Domarersättning 700 kr gäller alla prov, reseersättning till domare enligt den skattefria normen från skatteverket (2023= 25:-/mil).

VSÄK inbjuder till 2023/2024 års jaktprovssäsong.

Löshundsprov, Löshundsprov och kombiprov får genomföras från 21/8 till 31/1.

Anmälan får göras till max ett (1) prov, när det provet har tilldelats en domare kan ytterligare ett (1) prov anmälas.
När de två (2) anmälda Löshundsprov och kombiproven är genomförda kan du efter kontakt med provledare i berört provområde eventuellt anmäla ytterligare till ett (1) st. prov.

För hundar över 36 månader som skall gå Löshundsprov och kombiprov avslutas anmälningstiden 30 november och provsäsongen avslutas 31/12–2023.
Hundar under 36 månader får anmäla fram till den 20 dec, därefter skall hundägare kontakta provledare före anmälan av Löshundsprov och kombiprov.

Tillgång av domare avgör om det är möjligt och det är provledare i respektive provområde som avgör om ytterligare prov kan anmälas.

Provsäsongen avslutas 31/1–2024.

Championhundar får endast anmäla till ett prov och ska vara genomfört senast 30 nov. Gäller samtliga provformer.

Följs inte anmälningsförskrifterna (max ett (1) prov, när det provet har tilldelats en domare kan ytterligare ett (1) prov anmälas.)  Anmäls fler än 1 prov som är max vid första anmälan anses de övriga anmälda proven som förverkade och det återbetalas ingen anmälningsavgift.

Vildsvinprov och Kombiprov.

Anmälan får göras till max ett (1) prov, när det provet har tilldelats en domare kan ytterligare ett (1) prov anmälas.
När de två (2) anmälda Vildsvinsproven och kombiproven är genomförda kan du efter kontakt med provledare eventuellt anmäla ytterligare till ett (1) st. prov., vid anmälan till ytterligare prov efter 30/11–2023 ska du kontakta provledare (Torkel Norling) innan du anmäler. Tillgång av domare avgör om det är möjligt.

Anmälan kan göras fr o m den 21 augusti. (Provsäsong 21 augusti – 31 januari)

Kombiprov hanteras lika som Löshundsprov på älg gällande anmälningstider.

Spårprov och ledhundsprov kan genomföras från 1/8–2023 till 31/1–2024 och anmäls löpande. Älgspårprov får genomföras om snöförhållandena medger högst 10cm.

Hund som anmäls till prov ska vara redo att starta omgående.
Har inte ägaren kontaktat tilldelad domare inom 14 dagar och bestämt prov dag med domaren och därefter ska provet vara avklarat inom 20 dagar. Är detta inte uppfyllt är provet förverkat och det återbetalas ingen anmälningsavgift.

Hundägare som inte är medlem i Västsvenska Älghundklubben skall kontakta provledare i det område han/hon vill gå jaktprovet innan anmälan görs, provledare avgör om det finns möjlighet men max 1 prov. Anmälan senast 30 november.

Om hundägare/domare skall gå prov i annat provområde skall detta meddelas till provledare i detta område.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomförts, förutom om det är när gäller sjuk hund som det kan uppvisas veterinärintyg alternativt att provet senareläggs.

Prov där hundägaren drar sitt/sina prov återbetalas anmälningsavgiften om hundägaren begär det, senast 1 mars därefter är anmälningsavgiften förverkad. Kontakta provledare i berört område.

Betalning av Anmälningsavgift på annat sätt än Payson skall kvitto sändas till provledare.

Provledningen utser domare åt anmälda hundar!

OBS! Anmälan skall göras från klubbens hemsida.

Läs noga igenom bestämmelser som gäller före du anmäler din hund.

Provbestämmelse som finns på hemsidan gäller och kan ändras på grund av väderleksförhållande mm.

Provledningen