Utställningar – Information

 

Anmälningsavgiften till utställningar är enligt SKK’s nationella utställningar:
Junior-, jakt-, öppen- och championklass 310:-.
Veteranklass 190:-
Valpklass 130:-.

Västsvenska Älghundklubben Bankgiro: 5317-9875

Medlemsavgift och anmälningsavgift skall vara betald vid anmälningstidens utgång. Kom ihåg om det är två som står som ägare till samma hund, så skall båda vara medlemmar i SÄK. Den ena kan då vara familjemedlem.
Medlem i rasklubbar måste även vara medlemmar i Svenska Älghundklubben för att få delta på SÄK´s utställningar.

Vaccination:
Hunden skall vara vaccinerad som valp. Hund över 1 års ålder: får man vaccinera den så kallade ”ettårsvaccinationen” från 10 månaders ålder och inte som tidigare efter ettårsdagen. Därefter gäller 4-års intervall.

Till ägare av hund registrerad i Norge, Finland eller Danmark. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark. Då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) sändas in till SKK.
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.
Norsk, Finsk eller Dansk hund som är födda efter 2001-01-01 och som importerats till Sverige och är svenskägd skall ha ett svenskt reg. nr för att få delta på utställning.